NOVÁ GENERACE

 
„Nová generace“ je projekt, jehož záměrem je reprízování
úspěšných umělecky přínosných představení začínajících
choreografů a performerů.

Jeho jedinečnost spočívá v podpoře vzájemné spolupráce
budoucích i stávajících profesionálů, v setkávání tance
s nonverbálním divadlem, i v konfrontaci tradičních přístupů
s experimenty. Prostřednictvím složených večerů se potkávají
studenti taneční katedry HAMU s mladými interprety nezávislé
scény, a také s tvůrci a tanečníky stálých souborů. Snahou
projektu je poskytnout profesionální produkční zázemí tak,
aby se tvůrci mohli plně věnovat realizaci svých děl a nově
nabitými zkušenostmi tak zvyšovali svoji profesionalitu.

Každý z večerů uváděných v divadle DISK nebo v alternativním
prostoru STUDIA ALT@ - HALA 30 je tématicky koncipován,
proto je nutný předchozí výběr z ucházejících se prací! Termín
uzávěrky je s dostatečným předstihem studentům oznámen.

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY


1.) Škola zajišťuje pronájem divadelních prostor a technické
služby (osvětlovače, zvukaře etc.), propagaci (+ propagační
materiál), videozáznam z celého večera a fotodokumentaci.

2.) Školu lze požádat o příspěvek na kostýmy a rekvizity.

3.) Choreografové včas musí dodat své technické požadavky
spolu s anotací k danému představení, aby bylo možné
s dostatečným předstihem vše řádně zajistit.

4.) Studenti AMU (choreografové, interpreti, performeři,
hudebníci etc.) se prezentují bez nároků na honorář.