Katarína Kalivodová

Katarína Kalivodová

Je absolventkou Akadémie umení v Banské Bystrici v odboru herectví. V roce 2012 ukončila doktorandské studium na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě zaměřené na tradiční lidovou píseň jako konceptu
fyzického divadla. Spolupracovala s mnohými slovenskými a zahraničnými divadly a nezávislými skupinami, např. Slovenské komorné divadlo, Mestské divadlo v Žiline, Bábkové divadlo v Žiline, Spišské divadlo, Divadlo Kontra, Continuo, Stella Polaris, im.pu.re. dance theatre atd. Od roku 2004 působila jako asistentka na Akadémií umení a odborný pedagog  na Súkromnom hudobno dramatickom konzervatóriu v Martine. Rovněž vedla několik workshopů zaměřených na detekci v oblasti propojení fyzického výrazu a hlasu na Slovensku i v zahraničí.

V rámci Nové generace uvedla Žízně.